Podružnica Bohinjska Bela je v zadnjih letih praznovala. V šolskem letu 2012/13 smo slovesno obeležili 160 let pouka na Bohinjski Beli in 110 let šole. V šolskem letu 2022/23 smo praznovali 170 let pouka na Bohinjski Beli in 120 let šole. Šolski okoliš zajema Bohinjsko Belo, Kupljenik, Obrne in Slamnike. V letošnjem šolskem letu 2023/2024 je v petih razredih 29 učencev. Večina je vključenih v oddelek podaljšanega bivanja. Učiteljice, ki poučujejo na šoli: Nataša Klinar (vodja enote), Urška Beber, Veronika Koselj, Albina Svetina, Klara Iskra.  Za prehrano in čistočo pa skrbi Suzana Ropret.

V šolski stavbi ima svoje prostore tudi oddelek vrtca.

Šola dobro sodeluje z matično šolo, s starši, vrtcem, s krajevno skupnostjo, društvi ter organizacijami v kraju.

Učenci so zelo dejavni na različnih področjih.

PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

BOHINJSKA BELA se deli na Spodnjo in Zgornjo vas ter Podklanec.     

Naselje pod železniško progo domačini imenujejo Spodnja vas. Skozi ta del naselja je speljana cesta Bled – Bohinj. Spodnja vas je nekakšno središče Bohinjske Bele, saj je tu kar nekaj pomembnih stavb: osnovna šola, vrtec, gasilski dom, kulturni dom, trgovina, pošta, gostilna Rot in cerkev Sv. Marjete.

V Zgornji vasi ni pomembnejših stavb. Imajo pa nekaj kmetij s sodobno urejenimi hlevi z veliko živine. V naselju je tudi gostilna Pr’ Bevc. Nad naseljem se dvigajo prepadne stene Iglice, čez katere pada 18 metrov visok slap.            

Na Podklancu stoji pomemben objekt – vojašnica. Tu je tudi železniška postaja in gostilna Batišt.


OBRNE   

Obrne ležijo na levem bregu Save Bohinjke, preden se dolina zoži v sotesko. Na tem delu tudi stoji naselje, ki se imenuje Soteska. Po pripovedovanju so Obrne dobile ime za časa turških vpadov. Ker dolina v tistih časih ni bila prehodna, so Turki mislili, da je doline konec, zato so se obrnili in odšli.

KUPLJENIK    

Vas leži na pobočju Jelovice, blizu Babjega zoba. Po pripovedovanju je bila tu včasih radovljiška planina. Ravno tako se je ohranila pripoved, da je na skali nad vasjo stal grad. Blizu Kupljenika je tudi kraška jama s posebnimi kapniki – heliktiti.

SLAMNIKI  

Slamniki ležijo na pobočju Pokljuke. Delijo se na Spodnje (Brezje) in Zgornje. Ljudje so se tja naselili pred tristo leti. V Slamnikih je bilo včasih 60 – 70 ljudi, danes pa je veliko hiš praznih.