Učitelji v šolskem letu 2023/24

 

Albina Svetina, prof. razrednega pouka

e-naslov: albina.svetina@os-bled.si

 

 • razredničarka 1. in 2. razred
 • razširjeni program – Gibalne igre 
Alenka Branc Demšar, prof. razrednega pouka

e-naslov: alenka.branc-demsar@os-bled.si

 

 • angleščina
 

Klara Iskra, prof. razrednega pouka

e-naslov: klara.iskra@os-bled.si

 

 • razredničarka 4. in 5. razred
 

Nataša Klinar, prof. razrednega pouka

e-naslov: natasa.klinar@os-bled.si

 

 • vodja podružnične šole
 • razredničarka 3. razred
 

Irena Švagelj Fajan, prof. nemščine,

e-naslov: irena.svagelj@os-bled.si

 

 • neobvezni izbirni predmet nemščina
 

Urška Beber, univ. dipl. pedagoginja

e-naslov: urska.beber@os-bled.si

 • podaljšano bivanje
 

Veronika Koselj, prof. razrednega pouka

e-naslov: veronika.koselj@os-bled.si

 

 • učiteljica v 3. in 4. razredu
 • podaljšano bivanje
Jože Markeš

e-naslov: joze.markes@os-bled.si

 • učitelj ŠPO (1. – 3. r)