فتاة تناول الإفطار | Kids clipart, Preschool classroom rules, Muslim kids

  • Učenci morajo v mesecu juniju oddati prijavo na šolsko prehrano za prihodnje šolsko leto. To storijo na obrazcu Prijava na šolsko prehrano
  • Ob začetku šolskega leta starši izpolnijo in oddajo obrazec Evidenca kosila in popoldanske malice za učen(ca)ko.
  • V primeru spremembe prijav med šolskim letom na posamezne obroke (kosila in popoldanske malice) je potrebno ponovno izpolniti obrazec Evidenca kosila in popoldanske malice za učen(ca)ko, ki ga dobite v računovodstvu ali na spletni strani šole. Izpolnjen obrazec pošljete vodji prehrane, Renati Štern ( e-mail: renata.stern@os-bled.si).
  • V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši sami, preko Lo Polis portala – šolska prehrana odjavite obroke za določen čas. Odjava za obrok do 8. ure zjutraj, velja za pravočasno, za isti dan oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je sporočila odjavo.
  • Izjemoma lahko odjavo sporočite knjigovodkinji (tel.: 04 578 06 25). 
  • Odjava obroka za nazaj ni mogoča. Starši lahko kadarkoli brez obrazložitve prekličete prijavo na šolsko prehrano za nedoločen čas.
  • V tem primeru izpolnite Zapisnik za preklic prijave na šolsko prehrano, ki je objavljen na spletni strani šole ali ga prejmete v računovodstvu, pošljete ga vodji prehrane, Renati Štern ( e-mail: renata.stern@os-bled.si).

Šolska prehrana